4 ไอเดีย เจ้าของรางวัล Service Design Award 2015

DEX-service-design-award-2015-05

เป็นเรื่องปกติในทุกๆ วงการ ที่พอมีศาสตร์ใหม่ๆ ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง มีคนนำความรู้นั้นไปใช้ในสายงานต่างๆ มากขึ้น ก็ย่อมจะมีการให้รางวัลตามออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนั้นพัฒนาไปถึงไหนแล้ว อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะแสดงเทรนด์ใหม่ๆ ให้คนร่วมวงการได้ทราบ

ปลายปีที่แล้ว The Service Design Global Conference 2015 หรืองานประชุมด้าน Service design ระดับโลกที่จัดขึ้นมาหลายปีแล้วหลายปีภายใต้องค์กรระดับโลก Service Design Network ที่เป็นตัวกลางของคนที่ทำงาน Service Design ได้ริเริ่มการมอบรางวัล  Service Design Award ขึ้นในปีนี้ โดยพิจารณาทั้งในภาคธุรกิจ การศึกษา และภาคสังคม ที่ให้คนทั่วโลกที่มีผลงานน่าสนใจส่งมาได้ โดยสุดท้ายแล้ว ไอเดียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็มีอยู่ 4 ราย ดังนี้

DEX-service-design-award-2015-01

Travellab การพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการของผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนสายการบิน (Transfer passenger) ที่สนามบิน Helsinki Airport
โดย : Hellon | Helsinki, Finland
ประเภท : Commercial
ลูกค้า :  Finavia
รางวัล : Prototyping for organisational change

ดูรายละเอียดโปรเจคได้ที่ : service-design-award.com -> Travellab 


DEX-service-design-award-2015-04

People’s Pharmacy ร้านขายยาที่ทันสมัยมาพร้อมกับการทำงานแบบใหม่ของเภสัชกร
โดย : Hellon | Helsinki, Finland
ประเภท : Commercial
ลูกค้า : Yhteistyöapteekit (YTA), Finland
รางวัล : Results-driven service design

ดูรายละเอียดโปรเจคได้ที่ : service-design-award -> People’s Pharmacy


DEX-service-design-award-2015-02

Reimaging government services for citizens การปรับปรุงบริการภาครัฐใหม่ให้ทำทุกอย่างได้ในที่เดียว กับชาวเมืองวิคตอเรีย
โดย : Thick | Fitzroy, Switzerland
ประเภท : Non-profit / public sector
ลูกค้า :  Department of Premier and Cabinet, Victorian Government (Australia)
รางวัล : The Award: Prototyping for organisational change

ดูรายละเอียดโปรเจคได้ที่ : service-design-award.com -> Reimaging government services


DEX-service-design-award-2015-03

Redesigning breast cancer diagnostics การลดเวลาการรอของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในการเข้าพบหมอเพื่อวินิจฉัยอาการในโรงพยาบาล Oslo University Hospital
โดย : Designit | Oslo, Norway
ประเภท : Non-profit/ Public
ลูกค้า :  Oslo University Hospital, Norway
รางวัล :  The Award: Results-driven service design

ดูรายละเอียดโปรเจคได้ที่ : service-design-award.com -> Redesigning breast cancer diagnostics 


DEX-service-design-award-2015-06

และในปีนี้ ทาง Service Design Network องค์กรระดับโลกด้าน Service Design
ก็ได้เริ่มรับสมัครผู้เข้าชิงรางวัล The Service Design Award 2016 อีกครั้ง
โดยเริ่มรับผลงานถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ประกาศผล Candidates วันที่ 4 กรกฎาคม 2016
และประกาศผลรางวัล 18 ตุลาคม 2016

ผู้ที่ชนะรางวัล จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานในงาน
Service Design Global Conference ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม สถานที่ยังไม่แจ้งให้ทราบ

ปีนี้มีการแบบประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1) บุคคลทั่วไป โดยแบ่งหมวดย่อยๆ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ Commercial, Non-profit / public sector และ Methodology
2) นักศึกษาทั่วโลก โดยเป็นปีแรกที่เปิดให้นักศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้ โดยมีการลดค่าธรรมเนียมจากคนทั่วไป ทั้ง 3 ประเภทเช่นกัน ได้แก่ Commercial, Non-profit / public sector และ Methodology

ใครสนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.service-design-award.com/submission
อยากเห็นผลงานคนไทย ไปชนะงานระดับโลก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *